Gündoğdu Köyü

Gündoğdu Köyü, Marmara Adasının güneyinde bulunan eski bir Rum köyüdür. 1922 yılındaki Nüfus Mübadelesine kadar Rum nüfusun yaşadığı köy, eskiden Prastoss ismiyle bilinirdi. Nüfus mübadelesi sonrasında boşalan köye, 1927 yılında Kastamonu’nun Abana ilçesinden gelen halk yerleştirilmişti. Sonrasında köy bugünkü adı olan Gündoğdu ismini aldı.


Geçmişten üzüm-şarap bağlarıyla ünlü olan köyde, günümüzde denizcilik ve zeytincilik önemli gelir kalemlerinden. Köy merkezi ve koyları zeytin ağaçlarıyla çevrili köy halkı, sonbaharda topladığı zeytinleriyle geçimini sağlıyor. Bu koylara ulaşım, kara bağlantıları kötü olduğu için ağırlıkla sandallarla sağlanıyor.

2014 Büyükşehir Yasasıyla mahalle statüsüne alınana kadar, köy tüm ihtiyaçlarını kendi içerisinde muhtarlık ve derneği aracılığıyla sağlamaktaydı. Bugün de, özellikle derneği aracılığıyla ekstra tüm ihtiyaçlarını karşılayabilir durumdadır. Birbirleriyle hısım-akraba olan, birbirlerine oldukça bağlı olan bu insanların; kendi çabalarıyla hayatlarını idame ettirmeleri, diğer köyler tarafından da takdir edilmektedir.